TƯ LIỆU CẦN HỌC : TÂY TIẾN

TƯ LIỆU CẦN HỌC : TÂY TIẾN
1. Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi
2.
Giọt giọt mồ hôi rơi
Trên má anh vàng nghệ
Anh vệ quốc quân ơi
Sao mà yêu anh thế
3.
Nơi thuốc súng trộn vào áo trận
Cơn sốt rừng đi dọc tuổi hai mươi.
(Áo trận – Nguyễn Đức Mậu)
4. Tam quân tì hổ khí thôn Ngưu
(Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão)
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
(Đồng chí – Chính Hữu)
– Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu
(Đất nước – Nguyễn Đình Thi)
– Từ thủa mang gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.
(Huỳnh Văn Nghệ)
– Chúng tôi ra đi không tiếc đời mình
Nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc
(Những người đi tới biển – Thanh Thảo)
– Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
(Tiếng hát con tàu – Chế lan Viên)
10. “ở đây không manh ván
Chôn anh bằng tấm chăn
Của đồng bào Cứa Ngàn
Tặng tôi ngày sơ tán”
( “Viếng bạn”. Hoàng Lộc)
11.
Họ vẫn gầy vẫn ốm
Mắt vẫn lõm, da vàng
Áo chăn chưa đủ ấm
Ăn uống vẫn tồi tàn.

-st-