Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến của nhà văn Ban-dắc:

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến của nhà văn Ban-dắc:
Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ.
1/ Mở bài
2/ Thân bài
LĐ 1/ Giải thích 
Công nhận cái yếu của mình tức là con người có đủ dũng cảm, trung thực và năng lực nhận thức để kiểm điểm bản thân một cách khách quan, toàn diện. Điều ấy giúp con người có nghị lực, trưởng thành, “trở nên mạnh mẽ”, tăng thêm nghị lực vươn lên để gặt hái thành công….
Câu nói của nhà văn Ban-dắc đề cập đến vấn đề: mỗi còn người đều có điểm mạnh và điểm yếu, sở trường và những hạn chế,…cần phải biết nhìn nhận và khắc phục những hạn chế, phát huy sở trường, năng khiếu,…khi ấy sẽ có được những thành công trong cuộc sông.
LĐ 2/ Bàn luận
+ Trong mỗi con người, ai cũng có những thế mạnh và yếu. Con người sẽ trở nên mạnh mẽ khi nhận thức, kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc, trung thực. Biết khắc phục những hạn chế, phát huy năng khiếu, năng lực bản thân,…sẽ thành công trong cuộc sống (Lấy dẫn chứng từ lịch sử, cuộc sống, văn học chứng minh). Bạn sẽ được mọi người trân trọng, bởi nó là biểu hiện của lòng dũng cảm, trung thực, thẳng thắn, nó nâng tầm con người, đó là một giá trị đạo đức …
+ Trong xã hội có nhiều người không nhận ra được những hạn chế, yếu kém của bản thân, hoặc biết mà không dám đối diện, nhìn nhận, khắc phục,….nên đã dẫn đến thất bại trong cuộc sống (dẫn chứng). Đó là những kẻ hèn nhát, giấu dốt, sợ hãi trước sai lầm. Sẽ khiến họ bị coi thường và tự hạ thấp giá trị bản thân mình
+ Bình luận: Vấn đề đặt ra đúng đắn, sâu sắc, có ý nghĩa định hướng cho con người trong nhận thức, lối sống. Khi công nhận cái yếu của bản thân, cá nhân không tự cao, tự đại, biết ứng xử một cách khiêm tốn, đúng mực; biết nhìn nhận mọi người xung quanh một cách khách quan, đúng đắn; biết học tập vươn lên. Đây không phải chỉ là vấn đề đặt ra với cá nhân mà còn có ý nghĩa với cả tập thể, quốc gia, dân tộc.
LĐ 3/ Nhận thức, liên hệ thực tế.
-Dũng cảm đối diện với cái yếu của mình, hạn chế của mình. Biết sửa chữa để có được kết quả tốt hơn.

-st-