Tinh thần trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm
1.MB:
2.TB:
LĐ1: Giải thích:
– Tinh thần: toàn bộ những hoạt động nội tâm của con người không thể thấy được như: ý nghĩ, tình cảm, ý chí…
– Trách nhiệm: Điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Tinh thần trách nhiệm là ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc mà mình nhận lãnh hay trong phạm vi chức vụ của mình. Tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất tốt đẹp luôn được đề cao và thường được xem là một trong những tiêu chuẩn đạo đức cần yếu để lựa chọn người trao gửi công việc, nhiệm vụ.
Biểu hiện: Có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với người xung quanh với đất nước, cộng đồng. ( VD…)
LĐ2: Bàn luận: Cần phải có tinh thần trách nhiệm:
– Người có tinh thần trách nhiệm lúc nào cũng nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
– Nếu một người có tinh thần trách nhiệm:
+ Người đó sẽ hoàn thành tốt công việc của mình, được nhiều người xung quanh tin tưởng => đạt được thành công trong cuộc sống ( VD….) Những người xung quanh người có tinh thần trách nhiệm sẽ luôn có cảm giác an tâm, thoải mái khi giao việc cho người đó.
+ Xã hội có nhiều những người có tinh thần trách nhiệm sẽ là xã hội văn minh, phát triển.
– Người không có tinh thần trách nhiệm, ngược lại, thường không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thường chỉ làm qua loa, làm ẩu cho xong, hay thậm chí bỏ bê, trễ nải công việc.
+ Người đó sẽ không thể hoàn thành tốt công việc của mình, không được mọi người xung quanh tin tưởng, tín nhiệm => khó đạt được thành công trong cuộc sống. ( VD…)
+ Những người xung quanh sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái, bất mãn với thái độ thiếu trách nhiệm. Xã hội toàn những người thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ là một xã hội trì trệ, không phát triển, không thể trở nên văn minh.
LĐ3: Bài học nhận thức:
– Hiện nay, nhiều người, nhất là những người trẻ, vẫn chưa ý thức được về tinh thần trách nhiệm cần có của mình đối với bản thân, những người xung quanh và với cộng đồng, đất nước.
– Cần phải có ý thức đúng đắn về tinh thần trách nhiệm, từ đó biến thành hành động cụ thể ( tích cực học tập, rèn luyện, biết quan tâm chăm lo đến những người xung quanh, quan tâm đến những vấn đề của đất nước, có trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, v…v)

-st-