Thất bại là mẹ thành công

Thất bại là mẹ thành công
1.Mở bài
2.Thân bài
LĐ 1. Giải thích :
– Thất bại là không đạt được kết quả, mục đích như dự định ( trái với thành công).
– “mẹ”: cách nói hàm ý chỉ sự sinh thành, tạo ra…
– Thất bại là mẹ thành công: ý nói thất bại sẽ giúp con người đúc kết được những kinh nghiệm, đó là cơ sở dẫn đến sự thành công.
=> Câu nói hàm chứa triết lý sống: thất bại không được nản lòng, sau mỗi lần thất bại giúp ta tiến đến thành công
LĐ 2. Bàn luận
Ý 1: Không nản lòng trước thất bại
– Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng có lần thất bại
– Tuy nhiên đừng vì thất bại (dù tới vài lần liên tiếp) mà nản lòng.
Ý 2: Từ thất bại ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm.
– Có thất bại mới có kinh nghiệm và rút ra bài học.
– Sau mỗi lần thất bại, cần nhìn lại để sửa đổi lối suy nghĩ, cách làm việc và từ đó giúp ta tiến gần đến sự thành công.
– Có được những thành công trong cuộc sống chính là biết đi lên từ những thất bại
– Walt Disney từng bị chủ báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông đã nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên DisneyLand.
– Lép Tôn –xtôi từng bị đình chỉ đại học vì không có khả năng lại vừa thiếu ý chí học tập. Ông đã đứng dậy sau những thất bại và trở thành nhà văn lớp của nền văn học Nga và văn học thế giới.
– Câu nói đúc kết một kinh nghiệm sống có ý nghĩa thực tế, câu nói bao hàm một nhân sinh quan tích cực, một lời khuyên đúng đắn: sống mạnh mẽ, lạc quan và luôn có niềm tin vào mục đích sống tốt đẹp. Câu nói còn có ý nghĩa an ủi, động viên ta khi ta gặp thất bại trong cuộc sống, truyền cho ta niềm tin để ta phấn đấu vươn tới thành công.
LĐ 3. Đánh giá- mở rộng:
* Nhận thức: – Tuy nhiên cũng cần cảnh giác, đôi khi suy nghĩ “ Thất bại là mẹ thành công” sẽ làm nhụt ý chí con người vì sự bằng lòng của bản thân- không có ý chí vươn lên khi thất bại. Không có thất bại, vấn đề là con người có biết học cách thành công sau thất bại hay không? Phải biết cách đứng dậy sau những vấp ngã, phải có khát vọng thành công.
* Hành động: – Khi thất bai phải tìm ra nguyên nhân thất bại, phải xem xét năng lực, thời cơ và những điều kiện..
– Cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho công việc ở những lần sau để tránh thất bại.

-st-