ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

22 February, 2018 admin 0

  Phần I (6.0 điểm): Cho đoạn thơ sau:                                                 Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,                                        Tin sương luống những rày trông mai […]

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

22 February, 2018 Đặng Ngọc Khương 0

  Phần I (6.0 điểm): Cho đoạn thơ sau:                                                 Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,                                        Tin sương luống những rày trông mai […]