Tác hại của phô trương

Tác hại của phô trương
1.MB: Nêu vấn đề
2.TB:
-LĐ 1: Giải thích:
+Phô trương: trưng bày, phô ra cho người khác thấy những điều tốt hay sức mạnh của mình để lấy tiếng tăm, thị oai
+Tính cách không tốt nên phê phán
-LĐ 2: bàn luận
*Biểu hiện: ta gặp … trong cuộc sống rất đa dạng, ta có thể thấy nó hiện lên trong các mối quan hệ: gia đình, nhà trường, xã hội và ngay cả với bản thân mỗi người…
+Nếu chúng ta phô trương: là quá tự tin, tự kiêu, khoe khoang quá đà, biểu hiện của thói quen xấu. …Hình ảnh người phô trương sẽ không được sự tôn trọng của mọi người, thậm chí mọi người coi thường…Những người phô trương sẽ khó nhận được sự tin tưởng, họ chạy theo danh hão và nó cản trở sự thành công của họ…
+Nếu chúng ta khiêm tốn, thiết thực: là biết mình biết ta, nó là biểu hiện của lối sống chân thực, chân thành, của những phẩm chất cao quý, nó nâng cao giá trị của mỗi con người. Ta sẽ được mọi người trân trọng, đề cao, sẽ có thành công trong cuộc sống. Mỗi cá nhân, bằng những hành động cụ thể, có thể đóng góp cho cộng đồng …không chỉ giúp bản thân nâng cao năng lực, hoàn thiện nhân cách mà còn thúc đẩy xã hội cùng tiến bộ, phát triển..
Nêu VD minh họa: Lối sống phô trương của thế hệ trẻ
-LĐ 3: Bài học nhận thức và hành động
+Lên án, phê phán kẻ phô trương
+Đề cao những người khiêm tốn
+Nhưng không nên vì quá khiêm tốn mà thành tự ti
3.KB:
-Hiện nay học sinh, thế hệ trẻ cần xác định được lối sống đúng đăn …

-st-