Suy nghĩ về câu tục ngữ : “ Ăn cây nào rào cây ấy ”

Suy nghĩ về câu tục ngữ : “ Ăn cây nào rào cây ấy ”
1. Mở bài:
– Sống trong xã hội, con người cần có thái độ như thế nào đối với công việc chung của tập thể ?
– Tục ngữ xưa khuyên rằng : “ Ăn cây nào rào cây ấy ”
– Quan niệm về cách sống là đúng hay sai ? Phải xác định quan niệm sống như thế nào cho đúng?
2. Thân bài
LĐ 1. Giải thích
Ăn : chỉ sự hưởng thụ quyền lợi
Rào : chỉ công sức giữ gìn, bảo vệ nơi ta đang hưởng thụ quyền lợi
=>Người được thừa hưởng cần phải xác định tinh thần trách nhiệm của mình
LĐ 2. Bàn luận
– Nếu rào cây: Bảo đảm được quyền lợi của mình. Mọi người đều phải có nghĩa vụ đóng góp công sức vào nơi họ đang được hưởng thụ lợi ích. Đó là mối quan hệ tương ứng, hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Không thể chấp nhận việc chỉ muốn hưởng thụ mà không đóng góp công sức. Đó là thái độ vô trách nhiệm, vô ơn
– Câu tục ngữ thể hiện một thái độ hẹp hồi, một quan niệm sống cá nhân, ích kỉ, chỉ bó hẹp ở một phạm vi nhỏ. Thái độ đó có thể gây thiệt hại cho người khác hoặc cho quyền lợi chung của tập thể. Câu tục ngữ nhấn mạnh đến việc hưởng thụ quyền lợi chỉ giới hạn trách nhiệm ở những nơi mình có được lợi ích, quyền lợi. Quan niệm như vậy đễ dẫn đến lối sống bàng quan, thò ơ, tiêu cực
LĐ3. Nhận thức
Thật ra, câu tục ngữ này có khía cạnh đúng nhưng cũng có khía cạnh sai. Cần phải có cách hiểu đúng đắn hơn, toàn diên hơn với câu tục ngữ này
– Ngày nay, vấn đề trách nhiệm của mỗi người cần được hiểu rộng hơn. Đó là trách nhiệm đối với nhân dân, đối với đất nước
– Cần phải có lối sống vị tha ( mình vì mọi người); phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của bản thân.
3. Kết bài
– Bản thân luôn phấn đấu nâng cao ý thức về nghĩa vụ trách nhiệm đối với tập thể, đối với xã hội
– Quyết tâm rèn luyện lối sống vô tư, vị tha, nhiệt tình cống hiến tâm trí, sức lực cho mọi người và cho đất nước.

-st-