Lòng yêu nước

 Lòng yêu nước
MB:
TB:
LĐ1: Giải thích: 
– Lòng yêu nước: là tình cảm yêu thương, trân trọng của một cá nhân, một cộng đồng dành cho quốc gia, dân tộc mình.
– Lòng yêu nước nói chung: xuất phát từ tình yêu đối với những điều nhỏ nhặt, giản dị, dần dần đến những điều lớn lao.
– Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc có truyền thống yêu nước. Lịch sử => Bảo vệ đất nước + Hiện tại: xây dựng đất nước và giữ gìn nền hòa bình.
LĐ2: Bàn luận: Lòng yêu nước là điều cần phải có trong mỗi người
– Nếu mỗi người đều có lòng yêu nước => Tiếp nối truyền thống của dân tộc.
Làm giàu đẹp thêm cho tâm hồn của mỗi người. Người có lòng yêu nước sẽ được mọi người xung quanh trân trọng, nể phục ( VD..)
Góp một phần dù nhỏ bé để xây dựng đất nước => đem lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng. (VD…)
– Nếu cá nhân không có lòng yêu nước => Không tiếp nối truyền thống của dân tộc
Tâm hồn con người đó sẽ trở nên khô khan. Người không có lòng yêu nước sẽ trở nên lạc lõng với những người xung quanh ( VD…)
Những người đó sẽ trở thành những người ích kỷ, không muốn góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nếu tất cả mọi người đều không có lòng yêu nước, hậu quả sẽ rất khó lường. ( VD…)
LĐ3: Bàn luận mở rộng – bài học nhận thức:
– Hiện nay: + Đất nước ta đang trên đà phát triển, rất cần công sức xây dựng, đóng góp của mỗi cá nhân dành cho cộng đồng.
+ Trung Quốc đưa dàn khoan HD 981, nhiều thế lực còn đe dọa nền hòa bình của nước ta,…..
 Hơn lúc nào hết chúng ta cần lòng yêu nước, hơn nữa còn cần biến nhận thức thành hành động.
– Một số người đã và đang có nhận thức và hành động đúng đắn, nhiều người, nhất là những bạn trẻ vẫn tỏ thái độ thờ ơ, bàng quan, cho đó là chuyện “ quốc gia đại sự”, không liên quan đến mình. Hay một vài người hiện nay trở nên lúng túng không biết nên làm thế nào để thể hiện lòng yêu nước trước hoàn cảnh của quốc gia, dẫn đến những hành động sai trái, thiếu suy nghĩ.
– Chúng ta cần phải: + Có nhận thức đúng đắn về lòng yêu nước, nuôi dưỡng tình yêu nước trong chính tâm hồn mình và thúc đẩy lòng yêu nước ở những người xung quanh.

-st-