Đề thi thử vào lớp 10 năm 2018 – 2019

Câu 1: (2 điểm)

  1. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này không tuân thủ phương châm hội thoại nào?
  2. Nói như dùi đục mắm cáy
  3. Nói có đầu có đũa.
  4. Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển và phương thức chuyển nghĩa của những từ in đậm trong các ví dụ sau:
  5. Bạc tình nổi tiếng lầu xanh

Một tay chôn biết mấy cành phù dung

(Truyện Kiều- Nguyễn Du)

  1. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

(Đồng chí- Chính Hữu)

Câu 2: (2 điểm)

“Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

Chỉ cần trong xe có một trái tim”

(Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật)

Từ ý thơ trên, hãy viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 30 dòng) trình bày suy nghĩ của em về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay.

Câu 3: ( 5 điểm)

Phân tích tâm trạng của ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc.

Câu 4: (1 điểm)

Trong bài thơ “Mây và sóng” của R. Ta go, khi từ chối những lời mời gọi của những người sống trên mây, trên sóng, em bé đã nghĩ ra một trò chơi:

“Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ

Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan vào lòng mẹ”

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 -15 dòng) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh trò chơi đó.

-st-