ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

 

Phần I (6.0 điểm):

Cho đoạn thơ sau:

                                                Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,

                                       Tin sương luống những rày trông mai chờ.

                                                Bên trời góc bể bơ vơ,

                                       Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

                                                Xót người  tựa cửa hôm mai,

                                       Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

                                                Sân Lai cách mấy nắng mưa,

                                       Có  khi  gốc tử  đã  vừa  người  ôm.

(Ngữ văn 9, tập I, NXB Giáo Dục, 2010)

1.Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm nào? Của ai?

2.Tìm hai điển cố trong đoạn thơ trên và nêu hiệu quả nghệ thuật của cách sử dụng điển cố đó?

3.Trong đoạn trích, khi nói đến nỗi nhớ của Kiều hướng tới Kim Trọng, Nguyễn Du đã sử dụng từ tưởng; còn khi nói tới nỗi nhớ của Kiều dành cho mẹ cha, tác giả lại dùng từ xót. Hãy phân tích ngắn gọn sự đặc sắc, tinh tế trong cách dùng từ ngữ đó.

  1. Viết một đoạn văn khoảng 15 câu theo phép lập luận quy nạp nêu cảm nhận của em về những phẩm chất của Kiều được thể hiện ở đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động và một phép thế để liên kết (gạch dưới câu bị động và từ ngữ sử dụng trong phép thế).

 

Phần II (4.0 điểm):

Dưới đây là trích đoạn trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi  (Lê Minh Khuê):

 Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét. Đất dưới chân chúng tôi rung. Mấy cái khăn mặt mắc ở dây cũng rung. Tất cả, cứ như lên cơn sốt. Khói lên, và cửa hang bị che lấp. Không thấy mây và bầu trời đâu nữa.

 Chị Thao cầm cái thước trên tay tôi, nuốt nốt miếng  bích quy ngon lành: “ Định ở nhà. Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ”, rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên vai và đi ra cửa. 

  Tôi không cãi chị. Quyền hạn phân công là ở chị. Thời gian bắt đầu căng lên. Trí não tôi cũng không thua. Những gì đã qua, những gì sắp tới… không đáng kể nữa. Có gì lý thú đâu, nếu các bạn tôi không quay về?…

                                                                                    (Ngữ văn 9, tập II, NXB Giáo Dục, 2010)

  1. Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
  2. Nêu ngắn gọn nội dung chính của đoạn trích trên.
  3. Tìm hai câu rút gọn trong đoạn văn trên và cho biết hiệu quả của việc sử dụng các câu rút gọn đó.
  4. Từ tình đồng chí, đồng đội của những nữ thanh niên xung phong trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi và những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng nửa trang giấy thi) về sức mạnh của tình đoàn kết trong cuộc sống hiện nay.

-st-