Đề thi thử vào lớp 10

  1. Từ “đầu” trong những câu thơ sau được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Trên đầu những rác cùng rơm

Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.

(Ca dao)

  1. Nêu ngắn gọn hàm ý của đoạn thơ sau:

“Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”.

(Y Phương –Nói Với con)

  1. Xác định và gọi tên các thành phần biệt lập trong câu sau:

Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.

                                                                   (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Câu 2 (2.0 điểm)

Biển cho ta cá như lòng mẹ

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào

(Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá, Ngữ văn 9, tập1, NXB GD, 2011, trang 140)

Từ hai câu thơ trên, em hãy viết một đoạn văn ( hoặc bài văn ngắn) với nội dung: Biển như lòng mẹ

Câu 3 (5.0 điểm)

Cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong văn bản Chuyện người con gái Nam Xương ( Nguyễn Dữ, Ngữ văn 9, tập 1, NXB GD, 2011)

Câu 4 (1.0 điểm)

Trình bày cảm nhận của em về hình ảnh “con đường” trong đoạn trích sau:

Tôi nghĩ bụng: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực đâu là hư.  Cũng giống những con đường trên mặt đất; kì thực mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.

(Lỗ TấnCố hương )

-st-