ĐỀ THI THỬ VÀO 10

 

Câu 1 (3 điểm)

Tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than. Bông băng trắng. Vết thương không sâu lắm vào phần mềm. Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng. Tôi tiêm cho Nho, Nho lim dim mắt dễ chịu, có lẽ không đau lắm. Chị Thao luẩn quẩn bên ngoài, lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc. Chị ấy sợ máu.

Đọc kỹ đoạn văn trên rồi thực hiện những yêu cầu sau:

  1. Đoạn văn trích từ tác phẩm nào? Của ai?
  2. Tác phẩm được viết trong hoàn cảnh nào?
  3. Kể tên các nhân vật trong tác phẩm. Cho biết công việc của họ là gì?
  4. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.
  5. Chỉ ra các phép liên kết có trong đoạn.

Câu 2: (3 điểm)

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc

Từ khát vọng sống của nhà thơ Thanh Hải trong khổ thơ trên, hãu trình bày suy nghĩ của em về lẽ sống của thế hệ trẻ hiện nay

Câu 3 (4 điểm) Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Người đồng minh thương lắm con ơi

Cao do nỗi buồn

Xa nuôi chí lớn

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc.

(Nói với con, Y Phương, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam)

-st-