ĐỀ THI THỬ VÀO 10

Câu 1: (1,0 điểm)

Giải nghĩa các thành ngữ sau: hứa hươu hữa vượn, dây cà ra đây muống.

Các thành ngữ trên liên quan đến phương châm hội thoại nào?

Câu 2: (1,0 điểm)

Hãy chỉ ra biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

“Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

(Hoàng Trung Thông – Bài ca vỡ đất)

Câu 3: (1,0 điểm)

Xác định câu ghép trong trích dẫn dưới đây:

“Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thắm, biển cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ…”

(Theo Vũ Tú Nam – Biển đẹp)

Câu 4: (2,0 điểm)

 

Cảm nhận của em về khổ thơ sau:

“Đất nước bốn ngàn năm

Vất vả và gian lao

Đất nước như vì sao

Cứ đi lên phía trước.”

(Trích “Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh hải, dẫn theo Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2005, trang 56)

Câu 5: (5,0 điểm)

Viết một bài văn nêu suy nghĩ của em về đức tính trung thực.

 

-st-