ĐỀ THI THỬ VÀO 10

I. Đọc – hiểu: (2,0 điểm)

            Đọc kỹ đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi:

            “Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi”

Lời nhận định trên là của ai? Trích trong tác phẩm nào? Tác giả? (0,75 điểm)
2. Từ nào mang yếu tố tình thái trong câu: “Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác”? (0,25 điểm)

3. Câu in nghiêng trong đoạn trích là câu đơn hay câu ghép? Chỉ ra thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong câu ấy? (1,0 điểm)

II. Làm văn: (8,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói:“Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một  hế giới kì diệu sẽ mở ra”

                         (Trích Cổng trường mở ra – Lý Lan, theo Ngữ văn 7, tập một,

                                               NXB Giáo dục Việt Nam – 2014)

Từ nội dung đoạn trích, hãy nêu ý kiến: Em cảm nhận được những gì về thế giới kì diệu đó? Từ khi mẹ buông tay và khích lệ, bản thân em đã thể hiện tính tự lập như thế nào qua những năm đi học?

                                    (Bài làm không quá 01 trang giấy thi)

Câu 2: (5,0 điểm)

Cảm nhận của em qua hai khổ thơ sau:

“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

            […]
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi”

(Trích “Sang thu”– Hữu Thỉnh, theo Ngữ văn 9, tập hai,
            NXB Giáo dục Việt Nam – 2014)

 -st-