ĐỀ THI THỬ VÀO 10

  1. Phần văn – Tiếng việt

Câu 1: Phần tiếng Việt (1,5 điểm)

  1. Thế nào là phương châm về lượng, phương châm về chất trong hội thoại. (0,5 điểm)
  2. Lấy 1 ví dụ vi phạm về phương châm về lượng, 1 ví dụ về vi phạm phương châm về chất. Chỉ ra lỗi vi phạm trong mỗi ví dụ ấy (1,0 điểm)

Câu 2: Phần văn bản (1 điểm)

Chép theo trí nhớ 4 câu thơ đầu văn bản: “Cảnh ngày xuân” (Trích: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du – Ngữ Văn 9, tập 1) và khái quát ngắn gọn nội dung chính của 4 câu thơ ấy.

  1. Phần Tập làm văn

Câu 1: Nghị luận xã hội (2,5 điểm)

“Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”.

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Câu 2: Nghị luận văn học (4,5 điểm)

Vẻ đẹp của anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.

-st-