ĐỀ THI THỬ VÀO 10

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho đoạn văn:

“…Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội”.

(Ngữ văn 9, Tập 2, NXBGD )

  1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
  2. Câu chủ đề của đoạn văn trên là câu nào?
  3. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
  4. Từ được in đậm trong câu “Trong những hành trang ấy, có lẽsự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.” là thành phần biệt lập gì ?.

Câu 3: (5,0 điểm)

Phân tích đoạn đoạn thơ sau:

“Ngửa mặt lên nhìn mặt

có cái gì rưng rưng

như là đồng là bể

như là sông là rừng

 

Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình.”

(Trích Ánh trăng – Nguyễn Duy, Ngữ văn 9 – Tập I)

-st-