ĐỀ THI THỬ VÀO 10

PHẦN I: ĐỌC –  HIỂU (5,0 điểm)

Câu 1:  (2,0 điểm)

  1. a) Em hiểu gì về bút pháp nghệ thuật ước lệ được nhà thơ Nguyễn Du sử dụng khi gợi tả vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều trong tác phẩm “Truyện Kiều”? Tìm câu thơ có sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ trong bốn câu thơ sau:

“Đầu lòng hai ả tố nga,

Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.

Mai cốt cách tuyết tinh thần,

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.”

(Trích “Truyện Kiều – Nguyễn Du)

  1. b) Đoạn văn sau được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của văn bản đó.

“Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.”

Câu 2:  (3,0 điểm)

  1. a) Xác định lỗi dùng từ trong mỗi câu sau và sửa lại để có những câu đúng:

           a1.  Bạn có yếu điểm là chưa tự tin trước đông người.

           a2.  Qua bài thơ “Nói với con” cho ta hiểu thêm về sức sống của một dân tộc miền núi.

           a3.  Nguyễn Duy là một nhà thi sĩ tài hoa.

  1. b) Giải nghĩa thành ngữ “nói có sách, mách có chứng”. Cho biết thành ngữ này liên quan đến phương châm hội thoại nào ? Nêu nội dung của phương châm hội thoại đó.

PHẦN II: LÀM VĂN (5,0 điểm)

Cảm nhận về vẻ đẹp của người lính lái xe Trường Sơn thời chống Mĩ trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của  Phạm Tiến Duật.

-st-