ĐỀ KHẢO SÁT LỚP 6

I. Trắc nghiệm(2 điểm): Trả lời bằng cách chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Câu 1: Đây là loại truyện dân gian có nội dung ngắn, sự việc và nhân vật ít nhưng đem đến những bài học thâm thúy được đúc kết lại?

 1. Truyền thuyết
 2. Cổ tích
 3. Ngụ ngôn
 4. Truyện cười

Câu 2: Có mấy loại ngôi kể trong văn tự sự, đó là các ngôi nào ?

 1. Hai loại : Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai
 2. Hai loại : Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
 3. Hai loại : Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba
 4. Ba loại : Ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ ba

Câu 3: Truyện“Con hổ có nghĩa” nhằm mục đích gì?

 1. Đề cao tình cảm thủy chung giữa con người với nhau.
 2. Đề cao tình cảm giữa loài vật với con người.
 3. Đề cao cái nghĩa và khuyên con người luôn biết trọng ân nghĩa.
 4. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của loài vật.

Câu 4: Trong câu: “Mặc dù còn một số yếu điểm nhưng so với năm học cũ,

     lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc“, từ ngữ nào dùng không đúng nghĩa?

 1. Yếu điểm B. Mặc dù
 2. Tiến bộ. D. Vượt bậc

Câu 5: Bài học đầu tiên Dế Mèn nhận được từ đâu?

 1. Từ chị Cốc. B. Từ Dế Choắt.
 2. Từ cái chết của Dế Choắt. D. Từ những năm tháng sống độc lập.

Câu 6: Hình ảnh nào sau đây không phải là hình ảnh nhân hóa?

 1. Cây dừa sải tay bơi. B. Cỏ gà rung tai.
 2. Kiến hành quân đầy đường. D. Bố em đi cày về.

 

 

 

Câu 7: Câu thơ “Ấm hơn ngọn lửa hồng” là biện phép tu từ:

 1. Nhân hóa. B. So sánh.
 2. Ẩn dụ. D. Hoán dụ.

Câu 8: Lí do nào khiến đêm nay Bác không ngủ?

 1. Bác lo lắng cho những người chiến sĩ ở chiến trường.
 2. Bác thương dân công, bộ đội, thương nhân dân vất vả và lo lắng cho công cuộc kháng chiến.
 3. Vì trời mưa và rét.
 4. Do người già thường khó ngủ.

II. Tự luận(8 điểm):

Câu 1 (3 điểm):Khi đứng trước bức tranh em gái vẽ mình, người anh đã có tâm trạng gì? Vì sao người anh lại có tâm trạng như vậy?

Câu 2 (5 điểm):Hãy miêu tả quang cảnh giờ ra chơi ở trường em?

 

— Hết—

-st-