ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 6

BÀI 1:

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Lúc v Dip ôm vai m, Dip bo m khô cá sc rn này hôm nào làm liên hoan tiễn con đi, mẹ nướng ri xé trn xoài sng, con thích món này lm. Ch con ti có th bun và nghèo, có th cách tr xa xôi, có thể đám học trò ca con lm lem sình đất, nhưng con không ngại, đề con hát cho m nghe bài này, rng “Ai cũng chn vic nh nhàng. Gian kh s dành phn ai?”. M nghe xong, rớt nước mt, day qua thy Nhiên, không rõ khen hay than mà ging bun hết biết: “Nhiên coi, không phi máu m ca Nhiên mà con mình nó ging y chang Nhiên vy. Mun là làm “.

Đâu nè, đâu phải mun là làm, cũng phi suy nghĩ đắn đo dữ lm. Coi li, Làm gì có chuyện con người được sng hồn nhiên như nước chy mây trôi? Phi chn la và tr giá ch…”

(Nguyn Ngọc Tư, Nước chy mây trôi)

Câu 1. Ngôn ngữ trong văn bản trên là lời của ai? Việc sử dụng ngôn ngữ đó có tác dụng gì?

Câu 2. Cho biết nhân vật trong đoạn trích là người miền nào? Lí giải tại sao?

Câu 3. Nêu cảm nhận của anh/chị về thái độ sống của nhân vật Diệp trong đoạn trích.

Câu 4. Anh/chị có suy nghĩ gì về đôi câu văn kết thúc đoạn trích?

BÀI 2:

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

“Con thường sng ngẩng cao đầu, m

Tính tình con hơi ngang bướng, kiêu kì

Nếu có v chúa nào nhìn con vào mt

Con chng bao gi cúi mặt trước uy nghi

 

Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật

Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào

Đứng trước m du dàng, chân cht

Con thy mình nh bé làm sao!”

(Heinrich Heine, Gi m, Tế Hanh dch)

Câu 5. Đoạn thơ trên có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào?

Câu 6. Các câu trong đoạn thơ được liên kết với nhau bằng phép liên kết nào?

Câu 7. Tác dụng của phép liên kết đó trong việc thể hiện nội dung.

Câu 8. Theo anh/chị vì sao dù trở nên nổi tiếng và thành đạt thì trước mẹ chúng ta vẫn luôn thấy mình bé nhỏ?

-st-