ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 5

BÀI 1:

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi sau:

Biển Đông rộng, nhiệt độ nước bin cao và biến động theo mùa đã làm tăng độ m ca các khi khí qua bin, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ m lớn, đồng thi làm gim tính cht khc nghit ca thi tiết lạnh khô trong mùa đông và làm dịu bt thi tiết nóng bc trong mùa h. Nh có biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính ca khí hu hải dương nên điều hòa hơn.”

(Theo Địa lí 12, NXB Giáo Dc, 2014, tr.36)

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích.

Câu 3. Đoạn trích trên gợi cho em những suy nghĩ gì về ý nghĩa của biển đảo đối với sự phát triển của quốc gia.

BÀI 2:

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi sau:

Mùa thu nay khác ri

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thi rng tre php phi

Tri thu thay áo mi

Trong biếc nói cười thiết tha

Trời xanh đây là của chúng ta

Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm mát

Nhng ngả đường bát ngát

Nhng dòng sông đỏ nng phù sa

Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khut

Đêm đêm rì rm trong tiếng đất

Nhng buổi ngày xưa vọng nói v

(Nguyễn Đình Thi, Đất nước, ng văn 12, tập mt, NXB Giáo Dc, 2012)

Câu 4. Đoạn thơ được viết theo thể thơ gì? Kể tên một tác phẩm em đã học cũng viết theo thể thơ này (ghi rõ tên tác giả).

Câu 5. Cảm xúc chủ thể trữ tình trong đoạn thơ trên có gì khác với cảm xúc trong những dòng thơ này.

Sáng chm lnh trong lòng Hà Ni

Nhng phố dài xao xác hơi may

Người ra đi đầu không ngonh li

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Câu 6. Đoạn thơ gửi gắm tình cảm gì của tác giả?

Câu 7. Trong ba dòng thơ 3, 4, 5 tác giả đẫ sử dụng biện pháp tu từ gì? Hãy nêu tác dụng của biện pháp đó.

Câu 8. Viết một đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh đất nước trong những năm kháng chiến gian khổ.

-st-