ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 4

BÀI 1:

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi:

Nh bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ

Nơi nao qua, lòng li chẳng yêu thương?

Khi ta , chỉ là nơi đất

Khi ta đi, đt bng hóa tâm hn!”

(Theo Ng văn 12, tp mt, NXB Giáo Dc, 2012)

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn thơ.

Câu 2. Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tấc dụng của những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai dòng thơ đầu.

Câu 4. Đoạn thơ nêu ra quy luật gì trong cuộc sống? Viết khoảng 5-7 câu trình bày quan điểm của em về quy luật ấy.

 

BÀI 2:

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Đọc sách là nhu cu sinh hot trí tuệ thường trc của con người có cuc sng trí tuệ. […] không đọc sách tc là không còn nhu cu v cuc sng trí tu na. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sng tinh thn của con người nghèo đi, mòn mi đi. Cuộc sống đạo đức cũng mt luôn nn tảng. Đây là một câu chuyn nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, tho lun mt cách cũng rt nghiêm túc, lâu dài. Tôi ch mun th nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề ngh các t chc thanh niên ca chúng ta, bên cnh nhng sinh hoạt thường thy hin nay, nên có mt cuc vận động đọc sáchtrong thanh niên cả nước, và vận động tng nhà gây dng tch gia đình. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quc, mỗi người mỗi ngày đọc ly 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoc vận động mỗi người trong một năm đọc ly mt cun sách. C bắt đầu bng vic rt nh, không quá khó. Vic nhỏ đấy nhưng rất có th là vic nh khởi đầu mt công cuc ln.”

(Theo Nguyên Ngc, một đề ngh, tạp chí điện t, Tia sang.com.vn, 19-7-2007)

Câu 5. Xác định nội dung chính của đoạn trích trên?

Câu 6. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 7. Theo anh/chị “vic nh” và “vic ln” mà tác giả đề cập đến trong đoạn trích là gì?

Câu 8. Anh/chị có suy nghĩ gì về “văn hóa đọc” trong thời đại “văn hóa nghe nhìn” phát triển như hiện nay?

-st-