ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 1

BÀI 1:
Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi :
“Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặt nước trôi sông;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ;
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.”
(Theo ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo Dục, 2012)
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Cảnh xuân trong đoạn thơ được thể hiện bằng những hình ảnh thiên nhiên nổi bật nào? Tình cảm gì của tác giả được gửi gắm ở đây?
Câu 3. Có người đã lựa chọn từ “ăn cỏ” thay thế cho từ “ăn mưa” trong câu thơ cuối. Việc thay thế như vậy có ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu thơ hay không? Lí giải vì sao?
Câu 4. Bức tranh quen thuôc của làng quê đồng bằng Bắc Bộ được gợi ra đoạn thơ đủ sức lay động lòng người khi chúng ta đang sống trong bối cảnh quá trình đô thị hóa nông thôn diễn ra mạnh mẽ. Anh/chị hãy nêu một tác động tích cực và một tác động tiêu cực của quá trình này đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa làng quê.

BÀI 2:
Đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi :
“Văn hóa – đó có phải là sự phát triển nội tại bên trong một con người hay không? Tất nhiên là rồi. Đó có phải là cách ứng xử của anh ta với người khác không? Nhất định là phải. Đó có phải là khả năng hiểu người khác không? Tôi cho là thế. Đó có phải là khả năng làm cho người khác hiểu mình không? Tôi cho là vậy. Văn hóa nghĩa là tất cả những cái đó. Một người không thể hiểu được quan điểm của người khác, tức là trong chừng mực nào đó anh ta có hạn chế về trí tuệ và văn hóa.
… Một trí tuệ có văn hóa, có cội nguồn từ chính nó, cần phải có những cánh cửa mở rộng. Nó cần có khả năng hiểu được đầy đủ quan điểm của người khác, mặc dù không phải bao giờ cũng đồng ý với quan điểm đó. Vấn đề đồng ý chỉ nảy sinh khi anh đã hiểu được sự việc. Nếu không, đó chỉ là sự cự tuyệt mù quáng, quyết không thể là cách tiếp cận có văn hóa đối với bất cứ vấn đề gì.”
(Gi.nê-ru, theo báo nhân dân chủ nhật, tháng 12-1997)
Câu 5. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 6. Trong đoạn trích, tác giả đã sử dụng những thao tac lập luận nào?
Câu 7. Nêu nội dung chính của đoạn trích.
Câu 8. Anh/chị có đồng tình với quan điểm văn hóa là “cách ứng xử” của chúng ta với “người khác” của người viết không? Hãy giải thích tại sao bằng đoạn văn khoảng 5 – 7 câu.

-st-