Chiến thắng bản thân

Chiến thắng bản thân
1.Mở bài:
2.Thân bài
-LĐ1
Chiến thắng là thắng được sau một thời gian đấu tranh, là vượt qua, khắc phục được những thử thách. Chiến thắng bản thân là tự đấu tranh với chính bản thân mình, vượt lên cái xấu, cái không tốt, cái tầm thường, thấp hèn trong chính con người mình ( con người có hai phần tốt/ xấu, cao cả/ thấp hèn…) 
LĐ 2:
-Cần phải chiến thắng chính mình: Để tồn tại, con người luôn phải luôn đấu tranh với nhiều thế lực để sinh tồn: Đấu tranh với…vd
+ Đấu tranh với bản thân, với chính mình là cuộc chiến vô cùng khó khăn: Con người phải vượt qua chính mình để đi đến quyết định đúng đắn, tốt đẹp – nhât là khi ta gặp khó khăn hay đứng trước những cám dỗ. VD (cám dỗ thấp hèn)  hoàn thiện được nhân cách
+ Con người phải đấu tranh với chính bản thân để bảo vệ danh dự, nhân cách dù phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Vd ….
+ Chiến thắng được bản thân ta sẽ được mọi người tôn trọng… VD
-Nếu không chiến thắng được bản thân:
+Ta trở nên tầm thường, sẽ hành động theo những suy nghĩ thấp hèn, làm việc xấu, là biểu hiện của xuống cấp đạo đức con người
+ Bị mọi người coi thường, không còn tin tưởng … VD
+ Nghiêm trọng hơn, những việc làm xấu của chúng ta có thể trở thành mối nguy hiểm của xã hội VD…
LĐ 3: Câu nói là quan niệm sống đúng đắn – hướng con người vươn tới những giá trị đích thực của bản thân. Phê phán lối sống dễ dãi, buông thả, thiếu nghiêm khắc với bản thân. Xã hội phát triển nhưng cũng đầy những thử thách và cám dỗ, cho nên hơn lúc nào hết, con người cần thật bản lĩnh- trước hết là chiến thăng chính mình.
Bài học: Đấu tranh với với chính mình là điều cần thiết. Đó là cách để con người hoàn thiện nhân cách ,để được trân trọng. Đấu tranh và chiến thắng bản thân cũng là biểu hiện của sự dũng cảm
3.Kết bài: Với HS, chiến thắng trước những cám dỗ của tệ nạn học đường vd… Phải học tập, rèn luyện… để sáng suốt, có khả năng chiến thắng bản thân

-st-