ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 3

27 July, 2017 Đặng Ngọc Khương 0

BÀI 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:                                           “Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,                                  Một người chín nhớ mười […]